“ธรรมน่าคิด(เสียงบรรยายธรรม)

…ก่อน- เนื่องในวันเกิด ที่ทุกๆท่าน ควรคำนึง!?”

รายการดวงใจเปล่งแสง” ประจำวันศุกร์ ที่ 23 มิ.ย. 2560

“ตอน กรรมแก้ได้หรือไม่?” 

โดย ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส

รายการดวงใจเปล่งแสง” ประจำวันศุกร์ ที่ 16 มิ.ย. 2560

“ตอน ศาสตร์แห่งความสำเร็จ!?”

( ทั้งทางโลก และทางธรรม )