วาระที่ ๒. วันสุดท้ายแห่งการอยู่ปริวาสกรรม ของหมู่สงฆ์

ในโอกาส ได้ปวารนาตัว ร่วมกับคณะศิษย์ เป็นเจ้าภาพจัดถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ปริวาสกรรม ตลอด 10 วัน ณ.วัดเขาพรหมสวรรค์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

……”ธรรมแท้ของพระพุทธองค์นั้น… ย่อมจักทันสมัยอยู่เสมอ-สามารถนำมาใช้ได้กับทุกสถานการณ์-ทุกยุคทุกสมัย…

……เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญ….” เมตตาคุณ ” ธรรมเกื้อกูลที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับมวลมนุษยชาติในทุกยุค ทุกสมัย

“ขออนุโมทนาบุญแด่คณะศิษย์และท่าน ผู้ศรัทธา “

….ท่านอ.ทองทิพย์ โอภาโส ได้บอกกล่าวเป็นการส่วนตัวกับคณะศิษย์ ทำให้มียอดศิษย์ศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัย (โดยปิดรับก่อนวันเดินทาง) ได้ยอดปัจจัย เกินจากจำนวนที่ได้กำหนดไว้ เป็นจำนวนมาก…