โอกาสดีบุญใหญ่ นานทีจะมีสักหน!! …

ณ.วัดเขาพรหมสวรรค์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ในระหว่าง วันที่ ๙-๑๘ มิ.ย.๒๕๖๐ นี้

ถ่ายทอดสด กิจกรรม อาศรมธรรม โอภาโส วันอาทิตย์ ที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๐

โอกาสดี นานทีจะมีสักครั้ง!

ขอเรียนเชิญท่านผู้ศรัทธา และคณะศิษย์ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส ร่วมสักการะองค์พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์อันศักดิ์สิทธิ์