“บุญฉุกเฉิน โดยมิได้นัดหมาย!”

…ในการมาเยือนเมืองพุกาม ในครั้งนี้ตามกำหนดการเดิม จะแวะนำปัจจัย ที่ได้แบ่งไว้ มามอบให้แด่วัดแห่งหนึ่ง ในเมืองพุกามนี้

“ทุ่งทะเลเจดีย์ แห่งเมืองพุกาม …อัศจรรย์แห่งแรงศรัทธาและศิลปกรรมอันวิจิตรงดงาม ในอดีตของความรุ่งเรือง แห่งบวรพระพุทธศาสนา “

….สัญลักษณ์ แห่งอารยธรรมอันรุ่งเรือง แห่งบวรพระพุทธศาสนา อันเต็มเปี่ยมด้วยมหาพลังแห่งแรงศรัทธาอันแรงกล้า…

“ฟ้า-ดิน เป็นใจ!! …”

วันนี้ ตลอดทั้งวัน ที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนม่าร์ ท้องฟ้าเปิดสว่างไสวไร้เมฆฝน เช่นกัน จนต้องใช้ร่มบังแดดกัน…