ที่ได้ร่วมฝากสมทบปัจจัย น้อมร่วมถวายเป็นเจ้าภาพ แด่หมู่พระภิกษุสงฆ์ ผู้เข้าปริวาสกรรม ณ.วัดเขาพรหมสวรรค์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ในระหว่างวันที่ 9-18 มิ.ย.2560

…โดยในวันนี้ เสาร์ ที่ 10 มิ.ย.60 ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส พร้อมตัวแทนศิษย์ ต่างได้เดินทางกันแต่เช้าตรู่ เพื่อไปร่วมตักบาตร ถวายภัตราหาร และสังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง และจตุปัจจัย ที่ได้ปวารนาตัว ขอเป็นเจ้าภาพภัตราหารตลอด 10 วันเต็ม ในการอยู่ปริวาสกรรม ของหมู่พระภิกษุสงฆ์ ในครั้งนี้

…โดยทางวัดได้แจ้งผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตราหาร แด่คณะสงฆ์ผู่อยู่ปริวาสกรรม(ฉันเช้ามื้อเดียว) มีค่าภัตราหารประมาณ วันละ 3,000 บ. รวม 10 วัน เป็นเงิน 30,000 บ.

….ท่านอ.ทองทิพย์ โอภาโส ได้บอกกล่าวเป็นการส่วนตัวกับคณะศิษย์ ทำให้มียอดศิษย์ศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัย (โดยปิดรับก่อนวันเดินทาง) ได้ยอดปัจจัย เกินจากจำนวนที่ได้กำหนดไว้ เป็นจำนวนมาก…

คือ มียอดปัจจัย ทั้งสิ้น 148,008.00 บ. (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพัน แปดบาทถ้วน)

….ท่านอ.ได้นำไปจัดซื้อข้าวสาร-อาหารแห้ง เครื่องใช้ปรุงอาหารในโรงครัว เพื่อจัดถวายเป็นสังฆทาน จำนวน5,934 บ. เหลือยอดปัจจัย 142,074.00 บ.

….ในวันนี้ 10 มิ.ย.60 มีศิษย์ผู้ร่วมเดินทาง สมทบบริจาคเพิ่มที่วัดอีก จำนวน3,935.00 บ.
จึงร่วมเป็นปัจจัย ที่เหลืออยู่ทั้งสิ้น…

จำนวน146,009.00 บ.(หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าบาทถ้วน)

…ซึ่งท่านอ.ทองทิพย์ โอภาโส ได้นำตัวแทนศิษย์ น้อมถวายเครื่องสังฆทาน และบริวารจตุปัจจัย แด่ท่านพระครูปริวัฒน์สังฆรักษ์ สิริธัมโม ท่านเจ้าอาวาส เพื่อใช้เป็นกองทุนโรงครัว เพื่อใช้จัดซื้อเครื่องปรุงภัตราหาร ที่จะนำถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เข้าปริวาสกรรม และ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้ร่วมอยู่ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ และในวาระอื่นๆ ต่อไป ได้เกินกว่า 10 วัน ที่ได้ปวารนาไว้ในครั้งแรก ด้วยความปิติอิ่มเอิบทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมมหากุศลนี้ อย่างเต็มกำลังศรัทธา

หมายเหตุ..สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ร่วมสมทบเป็นเจ้าภาพถวายภัตราหารในครั้งนี้ ได้ในโพสต์ภาพประกอบ ข้างล่างนี้

” ขอผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมทำดีแล้วนี้ จงเป็นพลวปัจจัย ดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป จะปรารถนาสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิผลโดยพลันดั่งใจหวัง คำว่าไม่มี ความยากจนขัดสนใดๆ ขอจงอย่าได้พึงบังเกิดแด่ท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกนาม เมื่อปรารถนานิพพานเมื่อใด ขอจงสัมฤทธิผลดั่งใจหมาย โดยพลันเทอญ พระอะระหังเมตตา บุญรักษา อายุ วรรโณ สุขัง พลัง”

“ทองทิพย์ โอภาโส”
(อาศรมธรรม โอภาโส)
๑๐ มิ.ย.๒๕๖๐