ครูบาอาจารย์
โปรดเมตตาชี้แนะธรรม
เรื่อง ‘ การฝึกจิตจับความว่าง ‘
แห่งท่านอาจารย์ทองทิพย์ โอภาโส

” สติ เสมือนยาม ที่คอยเฝ้าดูแลความเรียบร้อย ภายในบ้าน ถ้ามีผู้แปลกปลอม มาเยือน เรารู้ และไม่เปิดประตูต้อนรับเขาก็เข้ามาไม่ได้ ไม่ไปข้องแวะ ไม่สนใจเขา เพียงแต่คอยดูระแวดระวัง ไม่นาน เขาก็จะไปเอง ไม่ต้องไปทำอะไรเขาฯ “

ศิษย์ขอน้อมจิตกราบนอบน้อมสักการะ
ถ้อยธรรมคำสอนโดยใจเคารพนอบน้อมยิ่งเหนือเศียรเกล้าเจ้าค่ะ.