รายการดวงใจเปล่งแสง โดย ท่านอ.ทองทิพย์ โอภาโส ตอน อานิสงส์ของการอุปสมบท

รายการดวงใจเปล่งแสง โดย ท่านอ.ทองทิพย์ โอภาโส

ตอน อานิสงส์ของการอุปสมบท

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

“ธรรมน่าคิด(เสียงบรรยายธรรม)

…ก่อน- เนื่องในวันเกิด ที่ทุกๆท่าน ควรคำนึง!?”

โดยท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส

14 มิ.ย.2558