รายการดวงใจเปล่งแสง” ประจำวันศุกร์ ที่ 16 มิ.ย.2560 “ตอน ศาสตร์แห่งความสำเร็จ!?” (ทั้งทางโลก และทางธรรม)

– บางคน หวังสิ่งใด กระทำการใด มักจะประสพความล้มเหลว อยู่ร่ำไป เพราะเหตุใด?

ถ่ายทอดสด กิจกรรม อาศรมธรรม โอภาโส วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๖๐

ถ่ายทอดสด กิจกรรม อาศรมธรรม โอภาโส วันอาทิตย์ ที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๐