ถ่ายทอดสด กิจกรรม อาศรมธรรม โอภาโส วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๖๐

– บทโพชฌงคเมตตา (บทมหาบำบัดและสอนเจ้ากรรมนายเวร)

– วัยรุ่นผู้อยากเป็นแบบอย่าง แก่เยาชนรุ่นใหม่

– ไม่อยากเป็นร่างทรง จะทำอย่างไร?

– ปฏิบัติธรรม วัดแห่งหนึ่ง15 วัน แล้วอธิษฐานแผ่บุญช่วยผู้ป่วย แล้วตัวเองเกิดป่วยขึ้น เป็นเพราะอะไร?

รายการดวงใจเปล่งแสง ตอน ธรรมอันเกิดจากความสงบ

ถ่ายทอดสด กิจกรรม อาศรมธรรม โอภาโส วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ พ.ค.๒๕๖๐