ถ่ายทอดสด ประเพณีสรงน้ำพระ-รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ณ.อาศรมธรรม โอภาโส วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ เม.ย.๒๕๖๐