“อย่าคิดมาก..จะลำบากทั้งใจและกาย!!..” โอวาทข้อคิดจากท่าน อ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส…”

…คนบางคน มักจะชอบเป็นคนคิดมาก…คิดแล้ว คิดอีก เรื่องไม่น่าคิดก็เก็บเอามาคิด เรื่องนิดน้อยที่ฉุกคิด ที่ได้ยินเพียงผ่านหูแว๊บเดียว ก็เก็บเอามาคิดเป็นวรรค เป็นเวร..เรียกว่า..คิดไม่ปล่อย..(แทนคำว่า..กัดไม่ปล่อย!!..)…เช่นนี้ มันจะทำให้เสียทั้งสุขภาพใจ และสุขภาพกาย

…บางคนมักบอกว่า..ฉันยังไม่ได้สำเร็จอรหันต์..ฉันทำใจไม่ได้!!…ถ้าพูดเช่นนี้ ผู้ที่พูดเช่นนี้ ก็คงจะต้องรออีกหลาย กัป หลายกัลป์ กว่าจะได้ดวงตาเห็นธรรม!!

…บางคนก็ชอบมีความคิดหวาดระแวง ว่ามีคนโน้น คนนี้ ว่าได้ยินเขามาว่าตนเอง นินทาตนเอง..ก็เอามาเก็บมาคิด..คิดไม่ปล่อย ไม่รู้จักปล่อยความคิด..อย่างนี้จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างไร?

…ความหวาดระแวงที่มักจะคิดว่า คนอื่นเขาคอยว่าเรา นินทาเรานั้น ควรจะตัดออก และดับมันเสีย ในขณะจิตที่มันเกิดขึ้น…

… เขาจะคิดไม่ดีต่อเราอย่างไร ..ก็..”ดีเน้อเขาคิดถึงเรา.

..เขาจะนินทาเราอย่างไร..ก็..”ดีเน้อเขาพูดถึงเรา”

….”ก้อนทองแท้” ใครเขาจะเอาน้ำโคลนดำมาสาดราด เอาไฟมาหลอม โยนลงในน้ำคลำ มันก็ยังเป็นก้อนทองแท้เหมือนเดิม!!

…อย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาไม่ดี เราดีกว่าเขา ถ้าเราคิดดังนี้ ให้รู้ว่าจิตของเรามันกำลังไหลลงเหวแล้ว!

…คำว่า”คน”นั้นย่อมจักต้องมีความปะปนกันอยู่มากมาย หลายจำพวก ถ้าเราเป็นคนดีจริง เราจักต้องสามารถอยู่กับเขาเหล่านั้นได้โดยไม่หวั่นไหว!

….และใช้ความดีของเราเอาชนะใจเขา..เสมือนทองรักษาเนื้อดี ของตนเองไว้!!

…ถ้าเราคิดแต่จะหนี มองคนอื่นว่า ไม่ดี เราดีแต่ผู้เดียว ก็ให้รู้เถอะว่า จิตของเรามันกำลังจะวิ่งลงเหวแล้ว และจะต้องวิ่งหนี้เช่นนี้ อยู่อีกหลายภพหลายชาติเลยทีเดียวนะ..ศิษย์รักทั้งหลาย!

โอวาทธรรม จากท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส