ถ่ายทอดสด กิจกรรม อาศรมธรรม โอภาโส วันอาทิตย์ ที่ 21 พ.ค.2560

– บทโพชฌงคเมตตา (บทมหาบำบัดและสอนเจ้ากรรมนายเวร)

– วัยรุ่นผู้อยากเป็นแบบอย่าง แก่เยาชนรุ่นใหม่

– ไม่อยากเป็นร่างทรง จะทำอย่างไร?

– ปฏิบัติธรรม วัดแห่งหนึ่ง15 วัน แล้วอธิษฐานแผ่บุญช่วยผู้ป่วย แล้วตัวเองเกิดป่วยขึ้น เป็นเพราะอะไร?

– วิธีการ อธิษฐานบุญช่วยผู้อื่น?

– ประสพการณ์ปฏิบัติธรรม จนเข้าสู่สภาวะจตุถฌาน จะทำอย่างไรต่อ?

– การเจริญสมาบัติ ๘ การเจริญเข้า รูปฌานและอรูปฌาน

– ทางเข้าสู่สภาวะพระนิพพาน ตามวิธีของ องค์หลวงปู่จักรวาล

– การศึกษาธรรม เจริญธรรม จำเป็นจะต้อง มีครูบาอาจารย์ หรือไม่?

– อานุภาพ และเทคนิคการเจริญ “เมตตาฌาน ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ -๑๐,๐๐๐ ” มีอานุภาพอย่างไร?

– วิธีการเข้า ออกสมาธิ อย่างถูกวิธี ที่ไม่ทำให้เกิดอันตราย?

และอื่นๆ ฯลฯ

– การขอขมากรรม และอราธนาพระกัมมัฏฐาน

– การอราธนา พระคาถานั่งธรรม( พระคาถาสุนทรีวาณี)

” พระอะระหังเมตตา บุญจงรักษา ผู้เจริญธรรม ทุกๆท่าน ทุกคนเทอญ”

“อาศรมธรรม โอภาโส”