“ผู้ใดได้มาเห็นแล้ว ยากที่จะลืมเลือน!!..”

….สัญลักษณ์ แห่งอารยธรรมอันรุ่งเรือง แห่งบวรพระพุทธศาสนา อันเต็มเปี่ยมด้วยมหาพลังแห่งแรงศรัทธาอันแรงกล้า…

ณ.เมืองพุกาม ประเทศเมียนม่าร์ นับแต่อดีต เมื่อประมาณ 800-900 ปี ที่ผ่านมา อันเต็มไปด้วยมหาเจดีย์น้อยใหญ่ กว่า 4,000 องค์ แลยังคงหลงเหลือ ให้ทัศนา อยู่ในปัจจุบัน ถึง2,000 กว่าองค์

….ภาพ; อ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส -ศิษย์ ณ.มหาเจดีย์ ชเวซันดอว์ ๑ ในทุ่งมหาเจดีย์ แห่งเมืองพุกาม

ศุกร์ ที่ 26 พ.ค.2560 กับสภาพบรรยากาศอันปลอดโปร่ง บริสุทธิ์ ท้องฟ้าสีคราม อันสดใส ผสานด้วยพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ และแรงมหาศรัทธา มิได้เสื่อมถอยลงแม้แต่น้อย

“พระอะระหังเมตตา บุญรักษา ผู้เจริญธรรมทั้งหลาย ทุกๆ ท่าน ทุกคนเทอญ”