ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส นำตัวแทนคณะศิษย์ น้อมถวายทรายบริสุทธิ์(กลางแม่น้ำเนรัญชรา จากประเทศอินเดีย) เพื่อนำผสมปูนเทก่อสร้างมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง (ขนาดเท่าองค์จริง) เสมือนการอัญเชิญมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์- จุดชนะมาร มาประดิษฐาน ณ.ดินแดนสุวรรณภูมิสยามประเทศ ณ.วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี๙๘๙ จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธสถาน เพื่อเป็นพุทธานุสติ ธรรมานุสติ และสังฆานุสติ สืบต่อพระพุทธศาสนา ให้ครบ ๕,๐๐๐ ปี สืบต่อชั่วลูกหลาน จวบจนพุทธริรันดร ในแผ่นดินสุวรรณภูมิสยามประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เม.ย.๒๕๖๐

” ขอผลบุญนี้ จงบังเกิดแด่คณะศิษย์ท่านอ.ทุกๆท่าน และท่านผู้เจริญธรรม ทุกๆท่าน ทุกคนเทอญ อายุ วรรโณ สุขัง พลัง”

“อาศรมธรรม โอภาโส”