“ธรรมะคือธรรมชาติ / ธรรมชาติคือธรรมะ…เมื่อใจเข้าถึงสภาวะของธรรมชาติ ในทุกสรรพสิ่ง ธรรมะก็จะเกิดขึ้นในใจของตนเอง!!

“…และธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ยังมีคุณอย่างยิ่ง ต่อสุขภาพ..

….ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ เอาจิตและกาย ห่างไกลจากธรรมชาติ อันบริสุทธิ์ จึงทำให้จิตและกาย เจ็บป่วยได้ง่าย

….ถ้าเขาเหล่านั้น นำจิตและกาย ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และซึมซับกับธรรมชาติ มากเท่าใด เขาเหล่านั้น จะได้สัมผัสถึงพลังอันยิ่งใหญ่ ของธรรมชาติอันบริสุทธิ์…

….ย่อมจะทำให้จิตและกาย แจ่มใส ย่อมห่างไกลจาก โรคาพยาธิภัย…นี่เป็น ๑ ในวิธีการบำบัดดูแลสุขภาพกายและใจ โดยใช้ธรรมชาติบำบัด…ฯลฯ ”

” ทองทิพย์ โอภาโส”

……………………………………….

สะพานไม้สักอูเบ็ง เมืองอมรปุระ ประเทศเมียนม่าร์”

“…ยามเช้าเย็นชุ่มฉ่ำสดชื่น จิตยิ้ม-กายยิ้ม / จิตสุข-กายสุข..จิตแจ่มใส-กายแจ่มใส ห่างไกลโรคภัย!”

…ธรรมชาติ อันบริสุทธิ์สดชื่น ยามเช้า บนสะพาน อูเบ็ง สะพานไม้สักที่เก่าแก่ และยาว ที่สุดในโลก มีความยาวถึง ประมาณ 1.2 ก.ม. ซึ่งได้สร้างจากไม้สักเก่า ที่เหลือจากการสร้างพระราชวังเก่ากรุงอังวะ ในครั้งที่ย้ายเมืองหลวงมายังเมืองอมรปุระ โดยมีจำนวนต้นไม้สัก มาตอกเป็นเสาสะพานถึงจำนวน 1,086 ต้น

…ทอดผ่านทะเลสาบ ซึ่งในเดือนก.ค.-ส.ค. ของทุกๆปี จะมีระดับน้ำสูงสุด ในทะเลสาบ ทอดยาวไปถึง เจดีย์เจ้าตอว์กยี ซึ่งอยู่อีกฝั่งของทะเลสาบ

…ซึ่งสภาพโดยรอบ ยังสมบูรณ์ไปด้วยสภาพธรรมชาติ อันสดชื่น และบริสุทธิ์ 100% มีผลดีต่อสุขภาพกายและใจ ต่อผู้ได้แวะไปเยี่ยมเยียน และชมทัศนียภาพความวามอย่างเป็นธรรมชาติ อันสมบูรณ์

Cr: อ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส -คณะศิษย์ ; ยามเช้าณ. สะพานไม้อูเบ็ง เมืองอมรปุระ ประเทศเมียนม่าร์ /26 พ.ค.2560

” พระอะระหังเมตตา บุญจงรักษา ผู้เจริญธรรม ทุกๆท่าน ให้มีจิตยิ้ม-กายยิ้ม / จิตสุข-กายสุข/ จิตสดใส-กายสดใส ห่างไกลจากโรคาพยาธิภัย ทุกๆท่านทุกคนเทอญ อายุ วรรโณ สุขัง พลัง”

“อาศรมธรรม โอภาโส”