…..ธรรมแท้ของพระพุทธองค์ ไม่มีคำว่าล้าสมัย เว้นแต่ว่าผู้ใดจะใช้ปัญญาในการเข้าถึง และสามารถนำมาใช้ประยุกต์ให้ทันกับยุคกับสมัยกับการใช้ชีวิตของตนและสังคมที่ตนอยู่เท่านั้นเอง!? ”

“ทองทิพย์ โอภาโส”

…………………………..

……เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญ….” เมตตาคุณ ” ธรรมเกื้อกูลที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับมวลมนุษยชาติในทุกยุค ทุกสมัย

…เป็น “คุณธรรมเกื้อกูลสากล- ธรรมาภิบาลอันสำคัญยิ่ง ในยุคปัจจุบัน..ที่จะยังความสงบร่มเย็น มาสู่ตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและมวลมนุษยชาติ ทำให้โลกร่มเย็น…”

… ที่ชนทุกชาติ ทุกศาสนา ผู้มีคุณธรรมต่างยอมรับ…ที่จะสามารถปฏิบัติ จนเข้าสู่”เมตตาเจโตวิมุติธรรม” และสู่”พระนิพพาน” ในบั้นปลาย ถ้าปรารถนา

เพื่อ สั่งสมบุญ เปลี่ยนชะตาชีวิต(ด้วยตนเอง ในแนวแห่งพุทธะ)

กับท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส

ในวันอาทิตย์ที่ 18 ,25 มิ.ย.2560

……ที่อาศรมธรรมโอภาโส
มีการเปิดปฏิบัติธรรม…

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๓๐

.ณ.อาศรมธรรม โอภาโส
หมู่บ้านเมืองเอก(โครงการ๑)
ทางเข้ามหาวิทยาลัยรังสิต ซ.เอกอุดร ๒ ถ.พหลโยธิน87 (เยื้องเสต็กโชคชัย)

…..จากสนามบินดอนเมือง ชิดซ้าย ผ่านตลาดสี่มุมเมือง – ผ่านปั้มเอสโซ่ – ธ.ทหารไทย(ปากซ.พหลโยธิน87) ชิดซ้ายเข้าซอย มหาวิทยาลัยรังสิต -สนามกอล์ฟเมืองเอก -หมู่บ้านเมืองเอกรังสิต ….ข้ามสะพานข้ามคลองวัดรังสิต ….ถึง ๔ แยกศาลพระพรหมหมู่บ้านเมืองเอก เลี้ยวขวา ตรงตลอด…
(ให้สังเกตุป้าย..”อาศรมธรรมโอภาโส” ตลอดทาง )

……ฟรี!…ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีอาหารจากโรงทาน โดยท่านอ.และคณะศิษย์
เพื่อบำเพ็ญทานบารมีเลี้ยงฟรี!!

….หมายเหตุ กรุณาแต่งกายชุดขาวสุภาพ เพื่อความเป็นระเบียบ

พระอะระหังเมตตา บุญรักษา อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ

“อาศรมธรรม โอภาโส”