รายการดวงใจเปล่งแสง โดย ท่านอ.ทองทิพย์ โอภาโส ตอน อานิสงส์ของการอุปสมบท

รายการดวงใจเปล่งแสง โดย ท่านอ.ทองทิพย์ โอภาโส

ตอน อานิสงส์ของการอุปสมบท

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

“การหยั่งรู้ในกำลังของจิตและกายสังขาร / แลในกิจและกาลฯ?”

….แต่จักต้องพินิจพิจารณาในเหตุและผล และในกาละ อันเหมาะสมด้วยเสมอ ลำพังสติปัญญา และความสามารถเพียงอย่างเดียว ใช่ว่าจะสามารถจะกระทำการใดๆนั้นได้สำเร็จเสมอไป!

“ธรรมน่าคิด(เสียงบรรยายธรรม)

…ก่อน- เนื่องในวันเกิด ที่ทุกๆท่าน ควรคำนึง!?”

โดยท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส

14 มิ.ย.2558

“จิตยิ้ม-กายยิ้ม จิตสุข กายสุข”

“พระอะระหังเมตตา บุญจงรักษา ผู้ประพฤติธรรมจงมีดวงจิต

อันผ่องใสสว่าง เต็มเปี่ยมด้วยพลังแห่งเมตตา ทุกๆท่าน ทุกคนเทอญ อายุ วรรโณ สุขัง พลัง”

ครูบาอาจารย์ โปรดเมตตาชี้แนะธรรม

” สติ เสมือนยาม ที่คอยเฝ้าดูแลความเรียบร้อย ภายในบ้าน ถ้ามีผู้แปลกปลอม มาเยือน เรารู้ และไม่เปิดประตูต้อนรับเขาก็เข้ามาไม่ได้ ไม่ไปข้องแวะ ไม่สนใจเขา เพียงแต่คอยดูระแวดระวัง ไม่นาน เขาก็จะไปเอง ไม่ต้องไปทำอะไรเขาฯ “

“การตรวจดูบุญ-บารมี ด้วยตนเอง!?”

“เมื่อเธอทั้งหลายได้ทำความดีบำเพ็ญบุญมาแล้วนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บุญนั้นเปรียบเสมือนเป็นยาบำรุงอันวิเศษกว่ายาใดๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ..ยาบุญเป็นยาวิเศษที่สามารถจะติดตามพวกเธอทั้งหลายไปได้ทุกภพทุกชาติแม้เธอได้สิ้นชีพไปแล้ว

…รับมอบ อัญเชิญ องค์พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา มายังสยามประเทศ

ด้วยความปิติอิ่มเอิบในบุญ ที่พิเศษคือการที่ท่านอ.ทองทิพย์ โอภาโส ได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุ จากในพระเจดีย์ ที่พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ทรงบรรจุไว้เมื่อ ๒๓๖ ปี หลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว เกือบ ๒,๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว จาก ๑ ใน ๘๔,๐๐๐ พระเจดีย์

“กระจกเงายิ่งใสเท่าใด… ยิ่งจักสะท้อนแสงความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้มากเท่านั้น….

วาระที่ ๒. วันสุดท้ายแห่งการอยู่ปริวาสกรรม ของหมู่สงฆ์

ในโอกาส ได้ปวารนาตัว ร่วมกับคณะศิษย์ เป็นเจ้าภาพจัดถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ปริวาสกรรม ตลอด 10 วัน ณ.วัดเขาพรหมสวรรค์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี