“วัดชเวดอจอง พระตำหนักไม้สักทอง “

แห่งเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนม่าร์ เดิมเป็นตำหนักไม้ ที่ก่อสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ที่ได้รับการแกะสลักลวดลายอันวิจิตรพิสดาร โอ่อ่า อลังการ ทุกๆส่วน ทั้งภายนอก และภายใน ในทุกๆ ส่วนประกอบ และนำมาประกบประกอบ เข้าลิ่ม เข้าช่องรอยต่อ อย่างกลมกลืนสมบูรณ์ ในทุกสัดส่วน

“พระมหามัยมุนี”

พระมหามัยมุนี เป็นองค์พระพุทธปฏิมากรเนื้อทองสำริด ทรงเครื่องกษัตริย์ ปางมารวิชัย อันงดงามยิ่ง มีขนาดหน้าตัก ประมาณ 3 เมตร สูงประมาณ 12 ฟุต 7 นิ้ว

ถ่ายทอดสด กิจกรรม อาศรมธรรม โอภาโส วันอาทิตย์ ที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๐

โอกาสดี นานทีจะมีสักครั้ง!

ขอเรียนเชิญท่านผู้ศรัทธา และคณะศิษย์ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส ร่วมสักการะองค์พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์อันศักดิ์สิทธิ์

“บุญฉุกเฉิน โดยมิได้นัดหมาย!”

…ในการมาเยือนเมืองพุกาม ในครั้งนี้ตามกำหนดการเดิม จะแวะนำปัจจัย ที่ได้แบ่งไว้ มามอบให้แด่วัดแห่งหนึ่ง ในเมืองพุกามนี้

“ทุ่งทะเลเจดีย์ แห่งเมืองพุกาม …อัศจรรย์แห่งแรงศรัทธาและศิลปกรรมอันวิจิตรงดงาม ในอดีตของความรุ่งเรือง แห่งบวรพระพุทธศาสนา “

….สัญลักษณ์ แห่งอารยธรรมอันรุ่งเรือง แห่งบวรพระพุทธศาสนา อันเต็มเปี่ยมด้วยมหาพลังแห่งแรงศรัทธาอันแรงกล้า…

“สุขสันต์ครบรอบ วันแต่งงาน 33 ปี คู่สร้าง คู่สม คู่สร้างบุญบารมี …ศิษย์กตัญญู”

“คู่ ที่เกิดร่วมกันมานั้น มีหลายประเภท ก็ด้วยเหตุแห่ง…ปุพเพกตปุญตา…เป็นเหตุนำพา ให้แต่ละคู่ได้มาพบเจอะเจอกัน

มหามงคลยามเช้า ศุกร์ 26 พ.ค.2560

ณ.วัดมหากันดาย่ง ซึ่งเป็นทั้งวัดและมหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่มีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ผู้เข้ามาศึกษา พระไตรปิฎก มากที่สุด ในประเทศพม่า จำนวนนับ เป็น พันรูป ณ.เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนม่าร์

“เมื่อเห็น เหล่าศิษย์มีความสุข -อ.ก็พรอยมีความสุขไปด้วย!”

…องค์ประกอบ ในสมาธิฌาน ในชั้นทุติยฌาน อันมีองค์ประกอบ อันคือ ปีติ สุข เอกัตคตาจิต นั้น บางท่านเมื่อจิตเข้าสู่สมาธิ อย่างล้ำลึก ใจจะรู้สึกสบาย จิตจะเบา กายจะเบา เสมือนปุยนุ่น ก็มี…

“ฟ้า-ดิน เป็นใจ!! …”

วันนี้ ตลอดทั้งวัน ที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนม่าร์ ท้องฟ้าเปิดสว่างไสวไร้เมฆฝน เช่นกัน จนต้องใช้ร่มบังแดดกัน…