…เหิรฟ้า จากกรุงเทพมหานคร ยามเช้า จากสนามบินดอนเมือง (ที่ฟ้าฝนถล่มอย่างหนักหน่วง ทั่วกทม.และปริมณฑล น้ำท่วมขังสูง ถนนเป็นอัมพาต จนศิษย์หลายคนกังวล ได้ติดต่อสอบถามถึงเรื่องการเดินทาง นับแต่เช้ามืด จนถึงในช่วงสาย..ของวันใหม่ ทราบว่า สายการบินหลายสาย ต่างดีเลย์ ติดค้าง …

โดยเฉพาะที่สนามบินสุวรรณภูมิ

นับแต่หัวค่ำ วันพุธ ที่ 24 พ.ค.2560
จนถึงรุ่งเช้า พฤหัส 25 พ.ค….

…ตกรุ่งเช้า พฤ ที่ 25 พ.ค. ก่อนกำหนดการเดินทาง

ปรากฏ ฝนหยุดสนิทลง ฟ้าเปิด…สว่างไสว ทำให้สามารถเหิรฟ้า ได้ตามกำหนดเวลาเดิม ทุกประการ ..

…จนเข้าสู่น่านฟ้า เมืองมัณฑะเลย์ …

วันนี้ ตลอดทั้งวัน ที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนม่าร์ ท้องฟ้าเปิดสว่างไสวไร้เมฆฝน เช่นกัน จนต้องใช้ร่มบังแดดกัน…

…ทำให้ภารกิจจาริกบุญ (เป็นการส่วนตัว พร้อมศิษย์ติดตาม ) ของ ท่านอ.ทองทิพย์ โอภาโส ในครั้งนี้ เป็นไปโดยสะดวก ปลอดโปร่งทุกประการ ตลอดวันนี้ ณ.

– เข้าเยี่ยมชม พระราชวังมัณฑะเลย์

– ตำหนักไม้สักทองโบราณ อายุนับเป็นร้อยปี อันวิจิตรพิสดาร ด้วยฝีมือช่างชั้นยอด แห่งวัดชเวนันดอจอง

– วัดกุโสดอ สถานที่เก็บพระไตรปิฎกฉบับสังคายนาครั้งที่5 (ในรอบ2,000 ปี) และมีจารึกพระไตรปิฎกลงแผ่นหินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ถึง 729 แผ่น

– สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บนยอดเขามัณฑะเลย์

……………………………,.

” มิงกะลาบา พระอะระหังเมตตา บุญรักษา ขอบุญ จงรักษา ทุกๆ ท่าน ทุกคนเทอญ ”

…พฤ ที่ 25 พ.ค.2560

“อาศรมธรรม โอภาโส”