บันทึกความทรงจำดีๆอันทรงคุณค่า เมื่อ ๕ ปี ที่ผ่านมา

ภารกิจจาริกบุญ กราบองค์พระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ ณ.ประเทศสรีลังกา ในระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ มิ.ย.๒๕๕๕ ที่ผ่านมา กับคณะศิษย์

ด้วยความปิติอิ่มเอิบในบุญ ที่พิเศษคือการที่ท่านอ.ทองทิพย์ โอภาโส ได้รับมอบพระบรมสารีริกธาตุ จากในพระเจดีย์ ที่พระเจ้าอโศกมหาราช ได้ทรงบรรจุไว้เมื่อ ๒๓๖ ปี หลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว เกือบ ๒,๒๐๐ กว่าปีมาแล้ว จาก ๑ ใน ๘๔,๐๐๐ พระเจดีย์

…ที่มีการขุดค้นพบและพิสูจน์หลักฐานทางโบราณคดี โดย Sir Alexander Kaningham ว่าเป็นของแท้แน่นอน พร้อมใบรับรองที่ท่านอ.ทองทิพย์ ได้รับมหาเมตตา สุดจะประมาณมิได้ จาก ท่านมหินทราวันสา มหานายะกะเถโร(เทียบเท่าองค์สมเด็จพระสังฆราชของไทย) ของสงฆ์ ฝ่ายอมรปุระ

… ที่ท่านได้กล่าวกับคณะท่านอาจารย์ว่า …ท่านอ.ทองทิพย์ มีวาสนา เคยเป็นศิษย์ท่านมาก่อน!?..(ในอดีตมีผู้ใหญ่และผู้มีชื่อเสียงหลายท่าน ได้มาขอจากท่าน แต่ท่านไม่ทรงประทานให้)

ท่านอาจารย์ได้อัญเชิญนำกลับมายังเมืองไทย สยามประเทศในครั้งนี้ด้วย สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

“อาศรมธรรม โอภาโส”