รายการดวงใจเปล่งแสง ตอน ประสพการณ์ตรง ธุดงควัตรภาคฆราวาส