รายการดวงใจเปล่งแสง ตอน ธรรมอันเกิดจากความสงบ

สามารถรับชมรีรัน รุ่งเช้ามืด อีกวาระ ในวันเสาร์รุ่งขึ้น ในเวลา เวลาตื่น ของท่านผู้ปฏิบัติยามเช้า ในเวลา 03.00-04.00 น. ก่อนอรุณรุ่ง

….และยามสาย ก่อนอาหารเที่ยง อีกวาระ

หมายเหตุ ตามเวลาในประเทศไทย

“พระอะระหังเมตตา บุญรักษา มหาปัญญา นิพพานปัจจะโยโหตุ อายุ วรรโณ สุขัง พลัง ”

“อาศรมธรรม โอภาโส”