รายการดวงใจเปล่งแสง ศุกร์ ๒๓ มิ.ย.๖๐

“ตอน กรรมแก้ได้หรือไม่?” โดย ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส