๒๑ เม.ย. ๖๐ รายการดวงใจเปล่งแสง

โดย ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส

ตอน ๗ สัตตะมหาสถานภายในพุทธคยา