รายการดวงใจเปล่งแสง โดย ท่านอ.ทองทิพย์ โอภาโส

ตอน อานิสงส์ของการอุปสมบท

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐