วันที่  , ๑๑, ๑๘ และ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

มีปฏิบัติธรรมที่อาศรมโอภาโส เมืองเอก รังสิต