….ขอเรียนเชิญคณะศิษย์ ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส และท่านผู้ศรัทธา ร่วม กราบสักการะองค์พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ อันศักดิ์สิทธิ์

และร่วม พิธีตักบาตร และร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตราหารเช้า(ฉันเพียงมื้อเดียว) แด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้เข้าอยู่ปริวาสกรรม จำนวนทั้งสิ้น ๕๕ รูป

ณ.วัดเขาพรหมสวรรค์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ในระหว่าง วันที่ ๙-๑๘ มิ.ย.๒๕๖๐ นี้

…โดยในวันเสาร์ ที่ ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๐ นี้ ในเวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส จะนำคณะตัวแทนศิษย์ น้อมตักบาตรและน้อมถวายภัตราหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้เข้าปริวาสกรรม และ จะได้น้อมมอบถวายปัจจัย ซึ่งท่านอ.และคณะศิษย์ ได้ปวารนาตัว ขอเป็นเจ้าภาพภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูป ผู้เข้าปริวาสกรรม ตลอด ๑๐ วันเต็ม แด่ท่านพระครูสังฆรักษ์ ปริวัฒน์ สิริธมฺโม ท่านเจ้าอาวาส

…ศิษย์ ท่านใด ทั้งท่านผู้ศรัทธา ที่ไม่ติดภารกิจ ขอเชิญ เดินทางไปร่วมกุศลใหญ่ ในครั้งนี้ได้ ในวันพรุ่งนี้ พบกัน เวลาก่อน๐๗.๓๐ น. ที่วัดเขาพรหมสวรรค์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

…เส้นทาง…จากกทม.- วิ่งตรงเส้นพหลโยธิน – ตรงเข้า ตัวเมืองสระบุรี(ชิดซ้ายสุด ผ่านเข้าตัวเมือง…ก่อนถึงสะพานต่างระดับขวาไม่ไปเส้นนครราชสีมา) – วิ่งตรงทะลุสี่แยกตลอด – ตรงตลอด เบี่ยงขวา ไปเส้นเพชรบูรณ์ – ผ่านที่ว่าการอ.เฉลิมพระเกียรติ- ถึงแยกบ้านหนองจาน (สังเกตุป้ายใหญ่กลางถนน) – ถึงสี่แยกบ้านหนองจาน – ตรงชิดขวาเตรียมเลี้ยว (สังเกตุป้าย ลูกศร วัดเขาพรหมสวรรค์ หรือวัดเขาซอย ๖ ขวา ) – วิ่งตามทางบังคับ ประมาณ ๖ ก.ม. ตรงเข้าวัดเขาพรมสวรรค์ ให้สังเกตุ ยอดพระเจดีย์สีน้ำตาลทรงระฆังคว่ำ บนยอดเขา…

หมายเหตุ: ผู้จะเดินทางไป ขอให้ร่วมนัดหมายติดรถกันไป ตามความสะดวก ทางอาศรมไม่มีจัดรถบริการ

…ท่านที่จะร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ขอให้จัดเตรียมข้าวสวย อาหารสำเร็จ เพื่อเตรียมใส่บาตร ตามจำนวนพระ หรือตามศรัทธา และสามารถร่วมนำข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องครัว จำเป็น สำหรับโรงครัว ไปร่วมถวายเพิ่มเติมได้

…จึงขอเรียนเชิญ มาณ.ที่นี้

“สาธุ สาธุ สาธุ พระอะระหังเมตตา บุญรักษา อายุ วรรโณ สุขัง พลัง”

” อาศรมธรรม โอภาโส”