โอกาสดี นานทีจะมีสักครั้ง!

ขอเรียนเชิญท่านผู้ศรัทธา และคณะศิษย์ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส ร่วมสักการะองค์พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์อันศักดิ์สิทธิ์

และร่วมเป็นเจ้าภาพ มหากุศลใหญ่

…ในการอยู่ปริวาสกรรม ของพระภิกษุสงฆ์ ณ.วัดเขาพรหมสวรรค์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 9-18 มิ.ย.2560 นี้

….โดยท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส ได้ปวรณาตัว กับท่านเจ้าอาวาส ท่านพระครูสังฆรักษ์ ปริวัฒ สิริธมฺโม ได้ขอเป็นเจ้าภาพภัตราหารตลอดการอยู่ปริวาสกรรม ของพระภิกษุสงฆ์ ตลอด 10 วัน ณ.วัดเขาพรหมสวรรค์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

…โดยทางวัด มีค่าใช้จ่าย ในการจัดภัตราหารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ (พระภิกษุสงฆ์ จะฉันวันละ ๑ มื้อเท่านั้น) ประมาณ วันละ 3,000 บ.

…คณะศิษย์ท่านใด และท่านผู้ศรัทธา จะร่วมสมทบ หรือเป็นเจ้าภาพ 1 วัน ในการเป็นเจ้าภาพถวายภัตราหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่ปริวาสกรรม ร่วมกับ ท่านอ.ทองทิพย์ โอภาโส (มาก น้อย ตามกำลัง เพียง 100 บ.ท่านก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ตลอด 10 วันเช่นกัน!) สามารถติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ โดยติดต่อแจ้งความประสงค์ ในวันอาทิตย์ ที่เปิดปฏิบัติธรรม ณ.อาศรมธรรม โอภาโส ภายในวันอาทิตย์ ที่ 4 มิ.ย.60 นี้

/หรือแจ้งผ่าน เข้าในกล่องข้อ ความผ่านหน้าfbนี้/

หรือติดต่อ แจ้งความประสงค์ ได้ท่านเจ้าอาวาสได้โดยตรง

….ผู้ร่วมสมทบปัจจัยร่วมกับท่านอ.ทองทิพย์ โอภาโส ถ้ามีปัจจัยเหลือ จะนำถวายเป็นค่าไฟฟ้า น้ำประปา และสมทบปัจจัยโรงทาน ให้แด่ทางวัดทั้งหมดต่อไป

โดยปัจจัยทั้งหมดนี้ ท่านอ.และคณะตัวแทนศิษย์จะเดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพภัตราหาร เช้า ด้วยตนเอง และ นำมอบปัจจัยให้แด่ทางวัดทั้งหมด…

ในวันเสาร์ ที่ 10 มิ.ย.60 ในเวลา ประมาณ 8.00 น. /

…และเดินทางไปร่วมถวายภัตรหารอีกครั้ง ด้วยตนเอง ในวันเสาร์ ที่ 17 มิ.ย.60(วันอื่นๆ จะได้นำปัจจัยมอบแด่โรงครัว ให้จัดภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ทุกๆวันตลอดการอยู่ปริวาสกรรม จนถึงวันออกปริวาสกรรม)

ศิษย์ท่านใด ที่ไม่ติดภารกิจ ในวันดังกล่าว หรือวันอื่นๆ สามารถร่วมเดินทางไปร่วมถวายภัตราหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ได้ทุกๆวันตลอดการการอยู่ปริวาสกรรม ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

“พระอะระหังเมตตา บุญรักษา อายุ วรรโณ สุขัง พลัง ทุกๆท่าน ทุกๆคนเทอญ”

“อาศรมธรรม โอภาโส”