วาระที่ ๒. วันสุดท้ายแห่งการอยู่ปริวาสกรรม ของหมู่สงฆ์

ในโอกาส ได้ปวารนาตัว ร่วมกับคณะศิษย์ เป็นเจ้าภาพจัดถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ปริวาสกรรม ตลอด 10 วัน ณ.วัดเขาพรหมสวรรค์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

……”ธรรมแท้ของพระพุทธองค์นั้น… ย่อมจักทันสมัยอยู่เสมอ-สามารถนำมาใช้ได้กับทุกสถานการณ์-ทุกยุคทุกสมัย…

……เชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญ….” เมตตาคุณ ” ธรรมเกื้อกูลที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับมวลมนุษยชาติในทุกยุค ทุกสมัย

“ขออนุโมทนาบุญแด่คณะศิษย์และท่าน ผู้ศรัทธา “

….ท่านอ.ทองทิพย์ โอภาโส ได้บอกกล่าวเป็นการส่วนตัวกับคณะศิษย์ ทำให้มียอดศิษย์ศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัย (โดยปิดรับก่อนวันเดินทาง) ได้ยอดปัจจัย เกินจากจำนวนที่ได้กำหนดไว้ เป็นจำนวนมาก…

โอกาสดีบุญใหญ่ นานทีจะมีสักหน!! …

ณ.วัดเขาพรหมสวรรค์ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ในระหว่าง วันที่ ๙-๑๘ มิ.ย.๒๕๖๐ นี้

ถ่ายทอดสด กิจกรรม อาศรมธรรม โอภาโส วันอาทิตย์ ที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๐

โอกาสดี นานทีจะมีสักครั้ง!

ขอเรียนเชิญท่านผู้ศรัทธา และคณะศิษย์ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส ร่วมสักการะองค์พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์อันศักดิ์สิทธิ์

“บุญฉุกเฉิน โดยมิได้นัดหมาย!”

…ในการมาเยือนเมืองพุกาม ในครั้งนี้ตามกำหนดการเดิม จะแวะนำปัจจัย ที่ได้แบ่งไว้ มามอบให้แด่วัดแห่งหนึ่ง ในเมืองพุกามนี้

“ทุ่งทะเลเจดีย์ แห่งเมืองพุกาม …อัศจรรย์แห่งแรงศรัทธาและศิลปกรรมอันวิจิตรงดงาม ในอดีตของความรุ่งเรือง แห่งบวรพระพุทธศาสนา “

….สัญลักษณ์ แห่งอารยธรรมอันรุ่งเรือง แห่งบวรพระพุทธศาสนา อันเต็มเปี่ยมด้วยมหาพลังแห่งแรงศรัทธาอันแรงกล้า…

“ฟ้า-ดิน เป็นใจ!! …”

วันนี้ ตลอดทั้งวัน ที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนม่าร์ ท้องฟ้าเปิดสว่างไสวไร้เมฆฝน เช่นกัน จนต้องใช้ร่มบังแดดกัน…

น้ำใจ จาก”โชติกาธารา รีสอร์ท” จ.นครนายก กับสภาพธรรมชาติอันบริสุทธิ์ สดชื่น ร่มรื่น

ในวาระพิเศษ ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส เข้าเยี่ยมชม เป็นการส่วนตัว ในการที่จะใช้เป็นสถานที่ ในการจัดอบรมธรรมภาคพิเศษ นอกสถานที่ ในวาระ ที่ 6