“นำศิษย์ละมานะทิฐิ ละการถือมั่นในตัวตน ละความสุขสบาย… เอาจิตและกาย มาเดิน ยืน นั่ง นอนในป่า!!”

“….สร้างบุญภายนอกกันแล้ว จะมากมายขนาดไหน? จะต้องไม่ลืมในการสร้างบุญภายใน คือการเจริญภาวนา ให้ควบคู่กันด้วยเสมอ!…”

การเตรียมตัว การเข้า”ครอสธุดงควัตร ” วันศุกร์28- เสาร์ 29 เม.ย.2560

สิ่งของส่วนตัวจำเป็น ที่แต่ละท่านจะต้องจัดเตรียมไป
– กลดหรือเต้นนอนส่วนตัว ตามความเหมาะสมของแต่ละท่าน
– ผ้าสะไบเฉียงสีขาว
– ผ้าคลุมสีขาว สามารถใช้ห่มกันหนาวได้
– ไฟฉาย หรือ สิ่งให้แสงสว่าง เพื่อใช้บันทึกธรรม อ่านบทสวดมนต์ ขณะอยู่ภายในกลด จัดเตรียมเผื่อให้เพียงพอ สำหรับใช้งาน เผื่อไว้ทั้งคืน

“โครงการบูรณะเปลี่ยนองค์พระ เป็นสีทองทั้งแผ่นดินสุวรรณภูมิสยามประเทศ ให้สมพุทธบารมี”

” ขออนุโมทนาบุญ กับคณะศิษย์ ทุกๆท่าน ผู้เป็นเจ้าภาพ ร่วมจัดซื้อแผ่นทองคำเปลวแท้ ใน

…ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส ได้รับพระบรมราชานุญาต นำตัวแทนคณะศิษย์ เข้าร่วมกราบพระบรมศพ

…ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส ได้รับพระบรมราชานุญาต นำตัวแทนคณะศิษย์ เข้าร่วมกราบพระบรมศพ

ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส นำตัวแทนคณะศิษย์ น้อมถวายทรายบริสุทธิ์ (กลางแม่น้ำเนรัญชรา จากประเทศอินเดีย)

” ขอผลบุญนี้ จงบังเกิดแด่คณะศิษย์ท่านอ.ทุกๆท่าน และท่านผู้เจริญธรรม ทุกๆท่าน ทุกคนเทอญ อายุ วรรโณ สุขัง พลัง”

ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส นำคณะตัวแทนศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตราหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ณ.วัดสุวรรณภูมิพุทธชยัน

” ขอส่งผลบุญนี้ให้แด่คณะศิษย์ ทุกๆท่าน และท่านผู้เจริญธรรมทั้งหลาย ขอจงได้รับผลบุญนี้ ทุกๆท่าน ทุกคนเทอญ อายุ วรรโณ สุขัง พลัง”

ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส นำคณะศิษย์ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และร่วมสรงน้ำภิกษุสงฆ์

เนื่องในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙ เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เม.ย.๒๕๖๐

ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส นำตัวแทนคณะศิษย์ จิตอาสา น้อมอราธนารับ ศีล ๘ ก่อนพิธี เปลี่ยนองค์พระพุทธปรินิพพาน เป็นสีทอง

ได้น้อมถวายสังฆทาน จตุปัจจัย และร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมถวายภัตราหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ.วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙ เมื่อช่วงเช้า วันพฤ ที่20 เม.ย.2560

…ทริปจาริกบุญ ส่วนตัววาระพิเศษ ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส ณ.ดินแดนที่ทรงด้วยพลังศรัทธาอันเหนียวแน่นนับอดีต จนถึงปัจจุบัน …

ในวาระพิเศษ นี้ ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส จะได้เดินทางไปณ.ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ที่แสดงถึงอารยะธรรมความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในอดีต ของประเทศเมียนม่าร์ คือ..

ปิดทองคำเปลวแท้ เพื่อเป็นสวัสดิ์สิริมงคล ในโอกาสหลังวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๐

…โอกาสดี ขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส และท่านผู้ศรัทธา ร่วมพิธีลงรัก ปิดทองคำเปลวแท้ เพื่อเป็นสวัสสิริมงคล ในโอกาสหลังวันปีใหม่ไทย ๒๕๖๐