รายการดวงใจเปล่งแสง โดย ท่านอ.ทองทิพย์ โอภาโส ตอน อานิสงส์ของการอุปสมบท

รายการดวงใจเปล่งแสง โดย ท่านอ.ทองทิพย์ โอภาโส

ตอน อานิสงส์ของการอุปสมบท

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

“ธรรมน่าคิด(เสียงบรรยายธรรม)

…ก่อน- เนื่องในวันเกิด ที่ทุกๆท่าน ควรคำนึง!?”

โดยท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส

14 มิ.ย.2558

รายการดวงใจเปล่งแสง” ประจำวันศุกร์ ที่ 16 มิ.ย.2560 “ตอน ศาสตร์แห่งความสำเร็จ!?” (ทั้งทางโลก และทางธรรม)

– บางคน หวังสิ่งใด กระทำการใด มักจะประสพความล้มเหลว อยู่ร่ำไป เพราะเหตุใด?

ถ่ายทอดสด กิจกรรม อาศรมธรรม โอภาโส วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๖๐

ถ่ายทอดสด กิจกรรม อาศรมธรรม โอภาโส วันอาทิตย์ ที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๐

ถ่ายทอดสด กิจกรรม อาศรมธรรม โอภาโส วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๖๐

– บทโพชฌงคเมตตา (บทมหาบำบัดและสอนเจ้ากรรมนายเวร)

– วัยรุ่นผู้อยากเป็นแบบอย่าง แก่เยาชนรุ่นใหม่

– ไม่อยากเป็นร่างทรง จะทำอย่างไร?

– ปฏิบัติธรรม วัดแห่งหนึ่ง15 วัน แล้วอธิษฐานแผ่บุญช่วยผู้ป่วย แล้วตัวเองเกิดป่วยขึ้น เป็นเพราะอะไร?

รายการดวงใจเปล่งแสง ตอน ธรรมอันเกิดจากความสงบ

ถ่ายทอดสด กิจกรรม อาศรมธรรม โอภาโส วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ พ.ค.๒๕๖๐

รายการดวงใจเปล่งแสง ตอน ประสพการณ์ตรง ธุดงควัตรภาคฆราวาส