ถ่ายทอดสด กิจกรรมอาศรมธรรม โอภาโส วันอาทิตย์ ที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๐

ถ่ายทอดสด กิจกรรม อาศรมธรรม โอภาโส วันอาทิตย์ ที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๐

เทปรายการดวงใจเปล่งแสง “ตอนธุดงควัตร แบบฆราวาส “

“ตอนธุดงควัตร แบบฆราวาส ” ทุกๆวันศุกร์ ช่อง JJ Channel 136 วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (เวลา ๑๗.๐๐-๑๗.๕๐น.)

ลองทดสอบตนเอง ว่าผ่านบท “เมตตา ๕๐๐ …โดยจิตไม่เคลื่อน ” ในขั้นต้นปฐมบทได้ รึยัง? ก่อนที่จะไปเรียนรู้ฝึกวิชชาขั้นต่อไป!

รายการดวงใจเปล่งแสง โดย ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส ตอน ๗ สัตตะมหาสถานภายในพุทธคยา

ถ่ายทอดสด ประเพณีสรงน้ำพระ-รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ณ.อาศรมธรรม โอภาโส วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ เม.ย.๒๕๖๐