” พระอุปคุตมหาเถรเจ้า พระอรหันตเจ้า ผู้เลิศด้วยบุญฤทธิ์ อย่างเอกอุผู้ปราบพญามาร พิทักษ์พระพุทธศาสนา ให้อยู่ยืนยง จวบจน ครบ ๕,๐๐๐ ปี!!”

น้ำมนต์พระอุปคุต วันเพ็ญพุธ(เป็งปุ๊ด)-วิสาขปุรณมีบูชา”

“วิสาขปุรณมีบูชา” ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันอัศจรรย์ แห่งพระบรมศาสดาโลก”

– กำเนิดมหาพระโพธิสัตว์โลก เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมาร

– ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาญ กำเนิดพระมหาศาสดาโลก

– พระมหาศาสดาโลกเสด็จดับขันธปรินิพพาน

“องค์พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดา มหามุนี “

…เป็นพระนามที่องค์ล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช องค์พระพ่อหลวง รัชการที่ ๙ ได้ทรงพระราชทานถวายพระนาม

“กีฬาสมาธิ…” เพื่ออนุรักษ์ภูมิปฏิบัติแต่โบราณกาล

หลังจากที่ทุกๆท่านได้เจริญสติสมาธิ วิปัสสนา ในการนั่งหลับตาภาวนา เดินจงกลม ยืน เจริญสติ จนเป็นที่สงบระงับดีแล้ว

” อธิษฐาน ปฐวีธาตุอรหันต์ ๘ ทิศ เสริมกำลังใจ ในการถือฆราวาสธุดงควัตรรุกขมูล”

“ปฐวีธาตุ ถือเป็นธาตุ ที่มีความคงทนมากที่สุด แม้จะถูกทุบ ถูกบด อย่างไร? ก็ยังคงเป็นปฐวีธาตุอยู่ร่ำไป แม้จะนำไปเผาให้ความร้อนเพียงใด?

“กินเพื่ออยู่ มื้อธรรมดา..อาหาเรปฏิกูลสัญญา”

หลายคนตอนอยู่บ้าน มักจะสรรหาอาหารที่มีรสชาดถูกปากสารพัด วัดหยุดก็จะพากันไปสรรหาโภชนาการสารพัดสุดหรู ตามร้านที่มีชื่อเสียง…

“อธิษฐาน ทิพยโภชนาจากขุกขเทวา..”

…ท่านอ.อุบาสก ทองทิพย์ โอภาโส ได้ถ่ายทอด การอธิษฐานขอทิพยโภชนา ตามตำรับ องค์หลวงปู่จักรวาล เพื่อเป็นภูมิรู้ภาคปฏิบัติจริงแก่ศิษย์ สำหรับการการอยู่ป่าเขา ที่ห่างไกลหมู่บ้าน

“ค่ำคืนอันทรงคุณค่า…ในการเจริญสติและปัญญา..”

“ใจเด็ดเดี่ยว สติมั่น ในปัจจุบัน! อยู่ลำพังคนเดียว ไร้ที่นอน-หมอน ฟูก อันอ่อนนุ่ม ไร้นาคีโทรทัศน์ทีวี ไร้เสียงเพลงเคล้าอารมณ์ เพียงเสียงลมพริ้ว ใบไม้ไหว

ประสพการณ์ตรง ในการเจริญธรรม ฆราวาสธุดงควัตร…

“สัมมาคาราวะ… ประเพณีปฏิบัติ ในการนอนป่า…ก่อนปักกลด เจริญธรรมภาวนา ”

“การที่จะอยู่เจริญธรรม ในสถานที่ สัปปายะ ที่เป็นป่าเขาลำเนาไพรนั้น ในการที่จะฝึกใจและกายของตนเองนั้น…

ลองทดสอบตนเอง ว่าผ่านบท “เมตตา ๕๐๐ …โดยจิตไม่เคลื่อน ” ในขั้นต้นปฐมบทได้ รึยัง? ก่อนที่จะไปเรียนรู้ฝึกวิชชาขั้นต่อไป!